O AS GALERIJI

Pomemben del kulturnega in socialnega razvoja druzbe predstavlja tudi likovna umetnost, ki dolgorocno predstavlja odsev kulture naroda.